Луцький кооперативний коледжЛЬВІВСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Історія та сучасність

Все починалося ще з середини 20-х років, коли на Волині набуває поширення ідея української кооперації, яка привела до створення чисельних кооперативів.

З 1926 року на Волині в різних містах розпочинають свою роботу кооперативні курси – передвісники постійно діючої торгово-кооперативної школи в м. Луцьку.

У Луцьку з 25 по 30 січня і з 1 по 21 березня 1926 року місцева організація “Просвіта” при допомозі “Р.С.У.К.” (Ревізійного Союзу Українських Кооперативів), організовують перші кооперативні курси.

Збереглися цікаві дані про перші двомісячні курси в м. Луцьку, які проходили з 10 січня по 10 березня 1928 року, і фотографії слухачів і викладачів цих курсів (див. фото 1).

На цих курсах, які за своєю програмою були найширші, викладалися різні  предмети, в т.ч.:

  1. Книговодство разом з практичними вправами – О.Ковалевський.
  2. Комерційна арифметика – інженер П. Пилипчук.
  3. Торговельна кореспонденція – І. Мацик.
  4. Кооперативна практика – інспектор Льончин Кобелянський.
  5. Вексльове право – В. Паляш.
  6. Кооперативне право – М. Маслов

Учбовий комбінат облспоживспілки був організований на початку 1940 року при Волинській облспоживспілці. В ньому станом на 3 червня 1940 року навчалося 119 чоловік. Вони вивчали техніку й організацію радянської торгівлі, статистику, звітність, Конституцію СРСРта інші предмети.На короткотермінових курсах, які працювали до 1 липня, навчалося 675 курсантів, а всього до кінця року навчання пройшли 1672 осіб.

На підготовку кооперативних кадрів державою було асигновано 1871800 карбованців. Також було відпущено 102 тисячі карбованців на будівництво учбового комбінату.

Війна припинила роботу учбово-курсового комбінату, він розпочав свою роботу уже після визволення Луцька від німецько-фашистських загарбників у 1944 році. 12 грудня 1944 р. розпочинає заняття перша група бухгалтерів сільпо терміном 3 місяці.

У 1946 році в школі навчались шість груп учнів за спеціальностями: ревізор, продавець, бухгалтер, а  педколектив нараховував 9 викладачів.

У 1947-1948 роках було створено методичні секції (циклові комісії) – математичну, економічну, мовну.

Протягом перших трьох воєнних років було випущено сім груп бухгалтерів сільпо, одну групу – інструкторів-ревізорів, одну групу – пакувальників та сортувальників яєць, групи інструкторів райспоживспілок та інші.

    З метою покращення практичного навчання було закріплено Милушівське сільпо як навчально-опорну базу торгово-кооперативної школи з бухгалтерського обліку, планування та техніки кооперативної торгівлі.

У вересні 1953р. прийнято рішення про будівництво торгово-кооперативної школи, яке завершилося в 1959 році.

25 листопада 1954 р. Постановою правління Волинської облспоживспілки було затверджено план будівництва гуртожитку торгово-кооперативної школи на 100 чол., яке було завершено в 1970 р.

   Педагогічний колектив у 1959 р. нараховував 26 викладачів і майстрів. Щорічний випуск у ці роки становив у середньому 180-210 випускників.

   Розпорядженням правління Укоопспілки № 797 від 29.08.1963 р.   було створено на базі учбово-консультаційного пункту Луцький філіал заочного відділення Рівненського кооперативного технікуму.

У 1967 р. було проведено добудову приміщення з 6 класів-кабінетів.

У1985 році училище стало називатись середнім, оскільки було розпочато підготовку продавців з трирічним строком навчання на базі 8-ми класів з отриманням загальної середньої освіти.

                У 1989 році було здано в експлуатацію новий навчальний корпус, у якому є актовий зал на 300 місць, їдальня на 100 посадочних місць, вісім аудиторій з препараторськими.

   Розпорядженням правління Укоопспілки № 563 від 7.12.1990 р. було перейменовано Луцький заочний кооперативний технікум у Луцький кооперативний технікум.

   15 квітня 1991 р. постановою правління Волинської облспоживспілка № 43 було створено Луцький кооперативний навчально-виробничий комплекс «ПТУ – технікум».

У 2008 році навчальний заклад став Луцьким кооперативним коледжем Львівської комерційної академії, а у 2016 році перейменовано в Луцький кооперативний коледж Львівського торговельно-економічного університету