Луцький кооперативний фаховий коледжЛЬВІВСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Матеріально-технічне забезпечення

Коледж має у користуванні матеріально-технічну базу, яка складається з навчального корпусу та студентського гуртожитку на 192 ліжко-місця.

У навчальному корпусі розміщено 20 навчальних кабінетів та  3 лабораторії, що дає можливість забезпечити виконання навчального плану і відповідну якість підготовки фахівців. Всі кабінети і лабораторії забезпечені необхідною науковою, методичною літературою, наочністю, роздатковим матеріалом, інструментами та сучасним обладнанням.

В лабораторіях розміщена сучасна комп’ютерна техніка, а також копіювальна техніка, принтери, сканери. Всі комп’ютери об’єднано в локальну телекомунікаційну мережу з безлімітним доступом в Інтернет.

В коледжі є бібліотека з читальним залом, який обладнаний сучасною комп’ютерною технікою, їдальня на 100 посадкових місць,  медичний пункт.

Актова зала на 300 посадкових місць є центром відпочинку та дозвілля. В ній проводяться виховні заходи, педагогічні ради, загальні збори. В актовій залі коледжу працюють гуртки художньої самодіяльності: вокальний, сценічного мистецтва.

Навчання в коледжі (відповідно з Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 ( із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету міністрів України від 10 травня 2018 року № 347), та на виконання листа Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації Міністерства освіти і науки України від 07.11.2018 року № 67-1120) є доступним для здобувачів освіти з особливими потребами: прилегла до навчального корпусу і гуртожитку територія не створює перешкод для пересування; можливе паркування автомобілів близько до входу; широкі входи і двері дозволяють заїзд візками; ширина коридорів і дверей в аудиторії достатня, пороги відсутні.
ВХІД 3 коледжу забезпечує безперешкодне потрапляння студентів, з особливими потребами, на перший поверх навчального корпусу, де вони мають вільний доступ до всіх навчальних кабінетів та лабораторій.